Kopane fundamentów

Kopanie fundamentów jest podstawą czynnością, która poprzedza wylewanie ław pod budowę ścian budynku. Staranne wykopanie fundamentów pozwoli na zachowanie planów domu zgodnie z wytycznymi geodety. Istotną kwestią przy kopaniu fundamentów jest pozostawienie odpowiedniej ilości miejsca na docieplenie.

Zbyt szerokie lub wąskie kopanie naraża zlecającego na nadmierne koszty związane z ręczonym poszerzaniem wykopów lub zasypywaniem docieplonych już fundamentów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami.

Dariusz Chojnowski
tel: 691 505 468
dariuszchojnowski@onet.pl