Roboty Ziemne

Firma EM-MAR KOP oferuje bogaty wachlarz usług związanych z przygotowaniem gruntu pod prace związane z posadowieniem budowli naziemnej lub nadziemnej.

Zasadniczą częścią robót ziemnych jest oddzielanie urobku od właściwego gruntu oraz wydobycie go i transport. Wykopy szeroko lub wąskoprzestrzenne to dwie najpopularniejsze metody robót ziemnych spotykane przy budowach budynków lub dróg.

Inną formą robót ziemnych są nasypy - kontrolowane (np pod powierzchnie dróg) oraz niekontrolowane (jako odkłady).

Podstawą prawidłowo wykonanych robót ziemnych jest ich wytyczenie: powierzchniowe (budynki i teren) oraz liniowe (drogi).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami.

Dariusz Chojnowski
tel: 691 505 468
dariuszchojnowski@onet.pl