Oferta

Oferujemy szeroką gamę usług związanych z robotami ziemnymi czy pracami drogowymi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

- Usługi koparką
- Roboty ziemne
- Wykonanie zbiorników wodnych
- Melioracja
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- Roboty związane z budową dróg i autostrad
- Roboty związane z budową mostów i tuneli
- Wydobywanie torfu
- Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i koalinu

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami.

Dariusz Chojnowski
tel: 691 505 468
dariuszchojnowski@onet.pl